• 2020 Spaľovňa Volkan1600
 • 2020 Farma ošípaných HD Štagnovica
 • 2020 WtE Slovnaft
 • 2020 Betonáreň Lovinobaňa
 • 2020 HD Malé Chlievany
 • 2020 BD Myjava Vŕšok
 • 2019 TwinCity juh, II. etapa
 • 2019 Mobilný drvič SAND SK
 • 2019 Rekonštrukcia Farmy ŽV Sziget
 • 2019 Hala PÚ Michaľany • Obmedzis sa na pozorovanie a navždy ti ujde zmysel tvojho života. cieľ možno definovať takto život je hra, ktorej pravidla sa naučís, pokiaľ sa do nej vrhneš s plným nasadením. inak ti premenlivý vývoj vezme dych a ty do konca hry nevyjdeš z údivu. vlažní hráči často kvília a lamentujú , že im nepraje štastie. odmietajú pochopiť, že si kus svojho štastia možu vybojovať sami.

  darwi odradova, duna 6  Predmety posudzovania

  • Účely konaní vo veci žiadosti o súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP

   • o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
   • o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,
   • o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,
   • o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a konanie o aktualizácii týchto súhlasov


  Design and Programming by (C) Mikropolis - ZetaGroup