• 2020 Spaľovňa Volkan1600
 • 2020 Farma ošípaných HD Štagnovica
 • 2020 WtE Slovnaft
 • 2020 Betonáreň Lovinobaňa
 • 2020 HD Malé Chlievany
 • 2020 BD Myjava Vŕšok
 • 2019 TwinCity juh, II. etapa
 • 2019 Mobilný drvič SAND SK
 • 2019 Rekonštrukcia Farmy ŽV Sziget
 • 2019 Hala PÚ Michaľany • Odpovede sú nebezpečným sprievodcom svetom. možu sa javiť ako zmysluplné a nič nevysvetľovať.

  zensunnitsky apel, duna 6  Referencie

  Odborné posudky
  • 2019 Lakovňa HOVAL - Istebné
  • 2019 CHIRANA T.Injecta-ETO sterilizácia
  • 2019 HC lakovňa KAS2 a Antifog lakovňa v hale KAS
  • 2018 Krematórium pre zvieratá, Mojšova Lúčka
  • 2018 Betonáreň SP Námestovo II
  • 2017 Rozšírenie technológie kotolneK1, Lednické Rovne
  • 2016 Ťažba stavebného kameňa v dobývacom priestore Beluša
  • 2016 Prestavba pôrodnice a rekonštrukcia hnojnej koncovky - farma Baka, PD Jurová
  • 2016 Výrobno skladová hala Dhollandia Predmier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením
  • 2016 Rozšírenie výroby hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania - Nemak Slovakia
  • 2016 Plynodikácia prevádzky Trend Trade s.r.o. Banská Bystrica
  • 2015 Kotolňa Neuman - Žarnovica
  • 2015 Rekonštrukcia sprac. perlitu - Lehôtka pod Brehmi
  • 2014 POPD dolomitu H. Vestenice
  • 2014 Kotol Ekobio1000 T. Teplice
  • 2014 BPS Necpaly
  • 2013 Výroba peliet - Gabčíkovo
  • 2013 Výstavba nového tepelného zdroja fluidného kotla (FK2) ENO A
  • 2013 Bioplynová stanica v k.ú. Nenince
  • 2013 Hotel vyššej kategórie Demänovská Dolina
  • 2012 Kotolňa stavby „Polyfunkčný dom OD Brezno“
  • 2012 Dom pokoja - obec Lúka
  • 2012 Výroba výťahových kabín a dverí, Schindler Dunajská Streda
  • 2012 Rozšírenie výroby Continental, Púchov
  • 2012 BPS Lokca
  • 2012 Continental Matador - Púchov
  • 2012 Lom Kraľovany II.
  • 2011 Betonáreň Kraľovany
  • 2011 BPS - T. Teplice
  • 2011 Lom Sedliacka Dubová
  • 2011 Obaľovačka asfaltov Beluša
  • 2011 Kotolňa na biomasu - Púchov
  • 2010 Bioplynová stanica - Borcová
  • 2010 Rekonštrukcia tepelného hosp. L.Rovne
  • 2010 Výroba EPS - Slovben Zilina
  • 2008 NILE - Logist. centrum Nitra
  • 2007 SONY - Nitra
  • 2006 MOBIS Slovakia
  • 2006 Sewon - Lednické Rovne
  • 2005 SVB - Púchov
  • 2005 Úrad práce - Púchov
  • 2005 Kotolňa-nemocnica - Púchov
  • 2005 Mobis Lakovňa - Žilina
  • 2005 Slovnaft DR VA
  • 2005 KIA Lakovňa - Žilina
  • 2005 KIA TankFarm - Žilina
  • 2004 Slovnaft PP03 - zmena stavby
  • 2004 GGB - Sučany
  • 2003 Metro CSPH - Žilina
  • 2003 Slovnaft PP3
  • 2003 Slovenský hodváb - Senica
  • 2003 Slovnaft HRP7
  • 2003 AQUACHEMIA - Žilina
  • 2002 Baumax - Zilina
  • 1999 Zlieváreň - Galanta
  • 1998 ECCO - Martin
  • 1997 Duslo - Šaľa
  Rozptylové štúdie
  • 2020 Spaľovňa Volkan1600
  • 2020 Farma ošípaných HD Štagnovica
  • 2020 WtE Slovnaft
  • 2020 Betonáreň Lovinobaňa
  • 2020 HD Malé Chlievany
  • 2020 BD Myjava Vŕšok
  • 2019 TwinCity juh, II. etapa
  • 2019 Mobilný drvič SAND SK
  • 2019 Rekonštrukcia Farmy ŽV Sziget
  • 2019 Hala PÚ Michaľany
  • 2019 Logistické centrum VGP Zvolen
  • 2019 CCE Šaľa
  • 2019 LYCOS - TT
  • 2019 Výstavba hangárov - letisko BA
  • 2019 Rekonštrukcia objektu „PRIOR“ - B.B.
  • 2019 Nadzemný sklad ropy a petrochemických výrobkov - Vojany
  • 2019 Ťažba stavebného kameňa - Breziny
  • 2019 Vyhodnotenie zdraviu škodlivých faktorov na kvalitu ovzdušia - DRON DS
  • 2019 Stanovenie výšky výduchu rotačnej sušičky
  • 2019 BROSE Prievidza - rozšírenie
  • 2019 Obchodné centrum - Bytča
  • 2019 Splyňovacia elektráreň na biomasu - KDL
  • 2018 Intenzifikácia bravčovej porážky NOURUS - MÄSO s.r.o.
  • 2018 GALMM – rozšírenie výrobných kapacít, Ružomberok
  • 2018 Inovácie v povrchovej úprave - JRG, areál Tatravagónka Poprad
  • 2018 Výrobný areál - Veľká Lomnica
  • 2018 Betonáreň Petržalka
  • 2018 Intenzifikácia výroby hliníka v Slovalco, a.s.
  • 2018 Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II - Predmier
  • 2018 Vplyvu chovu dobytka v HD Horňany na plochy s IBV v návrhu ÚPN obce Horňany
  • 2018 Modernizácia Teplárne Radvaň, B. Bystrica
  • 2018 LYCOS – ENERGOCENTRUM - Team ENERGO
  • 2018 Skládka nie nebezpečného odpadu Zubrohlava - južná kazeta
  • 2017 Automotive Nitra Project – Fáza 2
  • 2017 Ťažba stavebného kameňa - kremenca v dobývacom priestore Krnča
  • 2017 Vplyvu chovu HD v PD Pobedim na IBV navrhované v ÚPN Pobedim
  • 2017 Vplyvu chovu HZ v PD Vlára na lokality navrhované na IBV v ÚPN mesta Nemšová
  • 2017 Výrobňa betónových zmesí, Krupina
  • 2017 Automotive Nitra Project - fáza2, Rozšírenie budovy SVO
  • 2017 Rozšírenie výroby Vicente Torns
  • 2017 Rozšírenie výroby HPDC II - Nemak
  • 2017 Vplyv prevádzky HD Zamarovce na IBV v ÚPN Zamarovce
  • 2017 Rekonštrukcia I/64 - križovatka Šindolka
  • 2017 Krematórium pre malé domáce zvieratá
  • 2017 Termické zhodnocovanie ostatných odpadov N. Zámky
  • 2017 Inštalácia plynových kotlov na výrobu technologickej pary v prevádzke spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina
  • 2017 Zvýšenie kapacity prevádzky Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie, doplnenie pracovísk povrchových úprav Dhollandia, Predmier
  • 2016 Centrum pre výrobu stavebných hmôt Veľka Ida
  • 2016 Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol, Chemko, a.s. Slovakia
  • 2016 Štúdia rozptylu nového komína pre linky MV1 a MV2, Knauf Insulation
  • 2016 Vplyv farmy ošípaných opatovce na lokality D1 a D2
  • 2016 Dhollandia Expanzia III
  • 2016 Dodatok „Automotive Nitra Project 2“
  • 2016 Revitalizácia a dostavba priemyselného areálu Schüle Slovakia, s.r.o.
  • 2016 Vplyv chovu hospodárskych zvierat v areáli M.E.A. AGRO, s.r.o. na lokality vyčlenené v ÚPN obce Moravské Lieskové na IBV
  • 2016 Výrobňa betónových zmesí - ul. Osloboditeľov, Krupina
  • 2016 Zvýšenie kapacity prevádzky žiarového zinkovania - Dhollandia Predmier
  • 2016 Zdroj tepla na drevnú štiepku, Tajovského 40, B. Bystrica
  • 2016 Vplyv emisií cestnej dopravy z cesty I/51 na navrhovanú stavbu Obytná zóna "Pod Drieňovou" B. Štiavnica
  • 2016 Príprava strategického parku Nitra
  • 2016 Nitra Automotive Project2
  • 2015 Lakovňa VS-MONT, Lazy pod Makytou
  • 2015 Linky brúsenia a lepenia - VW Slovakia
  • 2015 Rozptyl SOx- Knauf N. Baňa
  • 2015 Zdroj tepla na biomasu, PK SEVER Pezinok
  • 2015 Pyrolýza pneu Hutira, Handlová
  • 2015 Automotive Nitra Project - Priemyselný park Nitra Sever
  • 2015 RS k ÚPN obce Beckov
  • 2015 Plazmové splyňovanie komunálneho odpadu, Šamorín-Šámot
  • 2015 RS k ÚPN obce Opatovce
  • 2015 Centrum povrchových úprav - Krásno n. Kysucou
  • 2015 GALMM – povrchové úpravy L VII
  • 2015 Prevádzka žiarového zinkovania, Kúty
  • 2015 Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - Objekt H3a
  • 2015 Zariadenie na zhodnocovanie kovových odpadov tepelnými postupmi, H. Hričov
  • 2015 Vplyv chovu HD PD Uhrovec na lokalitu navrhovanú na individuálnu bytovú výstavbu
  • 2014 Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec
  • 2014 Zvarovňa H4c VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  • 2014 Výrobný areál GALMM - RK
  • 2014 Kogeneračná elektráreň Nitra
  • 2014 Galvanická linka BIA-SK2
  • 2014 Vplyv chovu HD v PD Brezová pod Bradlom na navrhované lokality N1B a N2BV
  • 2014 DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT - ul. Bratislavská, Žilina
  • 2014 ČOV Hrboltová po zaradení pračky plynov pred biofilter
  • 2014 RŠKA Šamorín Hlavná kotolňa
  • 2014 KGJ MYJAVA, Hurbanova ul. - 99 kW
  • 2014 Povrchová úprava kovov DHOLLANDIA Predmier
  • 2014 DYMOS Gbeľany
  • 2014 Povrchová úprava medených drôtov, VICENTE TORNS SLOVAKIA
  • 2014 Areál VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s
  • 2014 Mobis - hala bŕzd
  • 2014 BPS a Výkrm býkov Farma Šurany
  • 2014 Vplyv chovu HD na IBV 33 rodinných domov Trenčín - Záblatie
  • 2014 Plnenie požiadaviek zabezpečenia rozptylu ZL z lakovní H2 a H2a po výstavbe skladov karosérií - VW Slovakia
  • 2014 Výroba tepla pre Stredisko zhodnocovania plastov - Lieskovská cesta, Zvolen
  • 2014 Bioplynová stanica - Svederník
  • 2014 Vplyv činnosti chovu HD v PD Považie
  • 2014 KGJ Myjava
  • 2014 Rekonštrukcia výhrevne VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.
  • 2013 Energetické zhodnocovanie plastových odpadov - Zl. Moravce
  • 2013 Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov - k.u. Lieskovec
  • 2013 ZBER A ZHODNOCOVANIE BRO - Budča
  • 2013 LYCOS Trnavské sladovne
  • 2013 Možnosť úpravy pásma hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD Beckov
  • 2013 Betonáreň v lokalite DNV
  • 2013 Navýšenie ročnej produkcie automobilov - KIA Motors Slovakia
  • 2013 Farma Terezov
  • 2013 Bioplynová stanica Bánovce n. Bebravou
  • 2013 Bioplynová stanica Turčiansky Ďur
  • 2013 Zariadenie na zhodnocovanie kovových odpadov, H. Hričov
  • 2013 Bioplynová stanica, k.ú. obce Koš
  • 2012 Galvanická linka č.1“ spoločnosti BOURBON Automotive Plastics Nitra
  • 2012 Biometanová stanica, Turčianske Teplice - časť Vieska
  • 2012 Mondi - Regeneracia
  • 2012 Elektráreň Sučany
  • 2012 SČOV Hrboltová - prekrytie aktivačných nádrží
  • 2012 Etylénová jednotka, Slovnaft Petrochemicals
  • 2012 Vplyv prevádzky HD na jestvujúcu a plánovanú zástavbu RD Zamarovce
  • 2012 Plynová kotolňa - Sliač
  • 2012 Výstavba novej syrárne, časť energobloku ETAPA 3 - KOLIBA a.s., Hriňová
  • 2012 Výroba oceľových kordov - Bekaert, Sládkovičovo
  • 2011 Vplyv prevádzky HD na bytový dom Selec
  • 2011 Prekládkový komplex - Čierna n. Tisou
  • 2011 Gallai & Wolff - Klenovec
  • 2011 Farma Terezov
  • 2011 Kompostáreň Sučany - variant 2
  • 2011 Sušička pilín - Lysá pod Makytou
  • 2011 Bytový dom – Hradná, k.u. Liptovský Hrádok
  • 2011 Záložný zdroj el. energie DA01, Kopčianska ulica, Bratislava
  • 2011 Dočasná mobilná betonáreň EURO BETON predmostie Apollo
  • 2011 Rekonštrukcia špičkovej elektrárne Panické Dravce na duálny palivový systém
  • 2011 Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. - Galvanická linka
  • 2011 Lisovňa - Volkswagen Slovakia
  • 2011 Rozšírenie výroby v závode Faurecia Slovakia v Hlohovci
  • 2010 Farma ošípaných V. Cetín
  • 2010 Minioceliareň Strážske - aktualizacia
  • 2010 Skládka odpadu Čadca-Podzávoz
  • 2010 Rozšírenie výroby SaarGummi - D. Vestenice
  • 2010 Linka na výrobu drevných brikiet - Drietoma
  • 2009 Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA
  • 2009 Veterinárne asanačné zariadenie - farma Chalmová
  • 2009 Kompostáreň Poprad
  • 2009 Trnava-Modranka
  • 2009 Galmm RK - intenzifikácia galvanizovne
  • 2009 Zhodnotenie IMS - Mondi SCP
  • 2009 ČOV L. Mikuláš – výroba kompostu
  • 2008 CCGT - Slovnaft
  • 2008 KTL linka Bánovce n.B.
  • 2008 LDPE4, SLOVNAFT Petrochemicals
  • 2008 Intenzifikácia EJ, SLOVNAFT Petrochemicals
  • 2008 A-office Bratislava
  • 2008 Projekt TEN-T Bratislava
  • 2008 PD Podlužany - modernizácia
  • 2008 Tlaciaren - Vozokany
  • 2008 Teplaren - Slovnaft,a.s.
  • 2008 Chov hovädzieho dobytka - PDP Drietoma
  • 2008 Rekonštrukcia VKZ a skladovania obilnín - V.Meder
  • 2008 Spracovanie zmesných odpadových plastov - Zvolen
  • 2008 Rakytovce – výroba kompostu
  • 2008 Mondi SCP - KB spoluspaľovanie odpadov
  • 2008 DOKA Drevo - B.Bystrica
  • 2008 Obytný súbor PANORÁMA - Koliba
  • 2008 Ubytovňa - Ivanska cesta
  • 2008 COMAR - Komárno
  • 2008 Minioceliareň - Strážske
  • 2008 Manitowoc - V. Šariš
  • 2007 Mondi BP SCP Ružomberok
  • 2007 SLOVNAFT + Slovnaft Petrochemicals
  • 2007 BILLA - Sp. N. Ves
  • 2007 NováNitra - polyfunkčný komplex
  • 2007 Galvanizovňa - Brzotín
  • 2007 SO750 VPC, KIA Motors
  • 2007 Kotolňa pre biomasu - Kremnica
  • 2007 Kompostáreň - Sučany
  • 2007 NewDiesel-Senica
  • 2007 Airport hotel BA
  • 2006 Vista Tower - Bratislava
  • 2006 Buková - kameňolom
  • 2006 Digital-park_II
  • 2006 Ekoqelet - Hliník n/Hronom
  • 2006 COS Rača - Bratislava
  • 2005 Polyfunkčný objekt Centrál - Bratislava
  • 2005 Obaľovňa asfaltov - Sučany
  • 2005 Hella - Rakoluby
  • 2005 Obaľovňa asfaltov - Spišský Štvrtok
  • 2005 UMC - N. Mesto n/Váhom
  • 2005 Getrag Ford - Kechnec
  • 2005 Cortizo - N.Baňa
  • 2005 HANIL - Dubnica
  • 2005 Dong Hee - Strečno
  • 2004 Johnson Controls - Lučenec
  • 2004 Obaľovňa asfaltov - Predmier
  • 2004 Obaľovňa asfaltov - P.Biskupice
  • 2004 Obaľovňa asfaltov - Geča
  • 2004 Obaľovňa asfaltov - Dubná skala
  • 2004 Polyfunkčný dom Hrachová - Bratislava
  • 2004 Faurecia - Hlohovec
  • 2004 KIA a Mobis - Žilina
  • 2004 Bioetanol - Leopoldov
  • 2004 Skláreň - Veľké Leváre
  • 2003 Nákupné centrum - Michalovce
  • 2003 Polyfunkčný dom - Karlova Ves
  • 2003 Mäsokombinát - Bytča
  • 2002 DBC Invest - Bratislava
  • 2002 Tesco - L.Mikuláš
  • 2002 OA Hornbach - Bratislava
  • 1998 Slov-Avia - Žilina
  • 1997 Explózia - Martin
  • 1997 VD Rajčianka - Rajec
  • 1997 Vinuta - Rajec
  • 1996 MontIrp - Žilina
  • 1994 Skládka - Calex Zl. Moravce
  • 1992 Skládka - Kolta
  • 1992 ZVS - Dubnica
  • 1992 Calex - Zlaté Moravce


  Design and Programming by (C) Mikropolis - ZetaGroup